אייר מייל אקספרס

08-9300633

מדריך יצוא סחורות מישראל

יצוא

הינו מעבר של סחורות / משלוחים או סוגי שירותים ממדינה אחת למדינה אחרת בדרכי הסחר הבינלאומיים . היצוא הוא חלק מרכזי בתהליך הסחר הבינלאומי ומהווה מרכיב מרכזי בצמיחה של מדינות יצוא כגון מדינת ישראל. במקרים של יצוא בכמויות מסחריות נדרשת עמידה בתקנות של רשויות המכס במדינת היצוא ובמדינת היבוא. ישנה חשיבות לעמוד בחוקיות היצוא.

 יצוא מישראל

ישראל מעודדת יצוא סחורות מישראל באמצעות הטבות מיוחדות ליצואנים בישראל אם זה בהלוואות ואם זה במס. זאת נוכח העובדה שישראל הנה מדינה שהתוצר שלה תלוי רבות במסחר הבינלאומי . היסטורית, נפח היבוא לישראל היה גדול מנפח היצוא וזוהי סיבה נוספת לעידוד היצוא ע"י הממשלה. יצוא ישראלי מוערך בחלקים רבים בעולם, בעיקר בתחום ההי-טק ובתעשיות הביטחוניות. תוצרת ישראלית בתחומים שונים הם מקור גאווה לאומי למדינת ישראל, הן בשל הטכנולוגיה והחדשנות הגבוהה והן באיכות המוצרים. בתערוכות בעולם ישנה התעניינות רבה לביתנים הישראלים מצד קונים פוטנציאליים ,במיוחד בתחום הצבאי ובתחום היי-טק.

מרכיבי תהליך היצוא

מונחי הסחר הידועים כ-Incoterms: מונחים אלו פותחו ע"י לשכת המסחר הבינלאומית(ICC). מונחי סחר אלו נמצאים בשימוש כבר מעל 60 שנה. מונחים אלו מגדירים את האחריות והעלויות שבעסקה בין יצואן ליבואן. עסקת מכר בסחר בינלאומי בין יבואן ליצואן מורכבת ממספר חוזים נפרדים: חוזה המכר, חוזה הביטוח, חוזה ההובלה וחוזה התשלום.
שיטות התשלום: שיטות התשלום השונות בסחר בינלאומי כוללות יתרונות וחסרונות ליבואנים וליצואנים. ישנן ארבע שיטות תשלום מרכזיות: תשלום מראש, חשבון פתוח, אשראי דוקומנטרי ודוקומנטים לגבייה. ישנה חשיבות רבה להכרת השיטות ויתרונותיהן ליצואן.
מסמכים בסחר בינלאומי- קיימים מספר מסמכים מרכזיים שחיוניים לביצוע תהליך היצוא: רשימון יצוא- זהו המסמך החשוב ביותר הכולל את הפרטים העיקריים בשאר מסמכי היצוא. זהו המסמך שמהווה עדות לביצוע היצוא על ידי היצואן ואישור הרשויות שהיצוא אכן בוצע על פי הנהלים. יש המכנים מסמך זה כרישיון יצוא.
תעודת מקור(Certificate of Origin)- תעודה שמאשרת שמקור הסחורה הינו מדינת היצוא. הגופים שמנפיקים תעודה זו הינם מכון היצוא ולשכת המסחר. שטר מטען- ישנם שני סוגים של שטרי מטען. שטר המטען הימי שמהווה קבלה עבור הסחורה שהוטענה באנייה ושטר מטען אווירי שמהווה בעיקר אישור משלוח. שטר המטען האווירי אינו מסמך סחיר ולכן אי אפשר להעביר בעלות על הסחורה , זאת בניגוד לשטר המטען הימי.
הובלה בינלאומית- זהו מרכיב חשוב ביותר בתהליך היצוא המכס וכמובן חברת השילוח הבינלאומית. על היצואן להכיר את האפשרויות ולהתקשר עם חברת שילוח מתאימה ועמיל מכס מתאים. באייר מייל אקספרס נוכל להציע לך את מגוון השירותים הרבים ובעזרה בתהליך היצוא שלך.
הובלה בינלאומית- זהו מרכיב חשוב ביותר בתהליך היצוא המכס וכמובן חברת השילוח הבינלאומית. על היצואן להכיר את האפשרויות ולהתקשר עם חברת שילוח מתאימה ועמיל מכס מתאים.
באייר מייל אקספרס נוכל להציע לך את מגוון השירותים הרבים ובעזרה בתהליך היצוא שלך.

ביטוח יצוא- ישנם שלושה סוגי ביטוח יצוא ימי עיקריים שחשוב להכיר אותם. ביטוחים מסוג A ,B או C. ביטוח יצוא מסוג A הינו המקיף ביותר ולאחריו Bו-C. לקבלת פרטים נוספים עליך להעביר לנו את חשבון להערכת תכולת הטובין.

משלוח תערוכות בעולם

לקוח המבקש לייצא דוגמאות לתערוכות,: לצורך יצוא החוזר לישראל כלעומת שיצא והעובר בין מספר מדינות, ע"מ להימנע מתשלום המכס בכניסה לכל מדינה מומלץ להשתמש בתעודת מעבר קרנה א.ט.א: שהוא פנקס מעבר מכס לדוגמאות מסחריות. פנקס המעבר היינו מסמך המופק ע"י איגוד לשכות המסחר בהתאם לאמנה בינ"ל עליה הוא חתום לצורך כניסה, או מעבר, זמניים של טובין מסוגים שונים בין המדינות החתומות על האמנה ללא צורך בתשלומי מסים ו/או הפקת פיקדונות בארצות היבוא הזמני.

מה דרוש על מנת להיות יצואן מאושר ויצואן מוסמך?

על מנת להיות יצואן מאושר עליך לעמוד בתנאים שנקבעו על ידי מנהל המכס של המדינה המייצאת. לאחר קבלת מעמד זה תוכל להצהיר על גבי החשבונית הצהרה בלתי מוגבלת על הסחורות המיוצאות שצריכות לעמוד בתקנים של מדינת היצוא. על מנת להיות יצואן מוסמך עליך לקבל אישור מרשויות המכס של המדינה המייצאת להנפיק חשבון הצהרה. הסחורות חייבות לעמוד בכללי המקור שנקבעו. לאחר היותך יצואן מאושר או יצואן מוסמך ישמש מספר העוסק במקרה של עוסק מורשה או מספר החברה במקרה של חברת יצוא כמספר היצואן שלך. מספר היצואן הינו המספר של היצואן במכולה.